Platt Kommemorattiv

Bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet b’rabt mal-25 sena anniversarju tal-Mellieħa SC Football Nursery, in-Nursery qed toffri l-possibilità lit-tfal kollha tan-Nursery li jkunu jistgħu jixtru platt kommemorattiv tal-okkażjoni għall-prezz ta’ € 10. Dawk kollha interessati għandhom jikuntattjaw lis-sur John Buttigieg sa mhux aktar tard mill-aħħar ta’ Marzu. Wieħed jista’ jara dan il-platt fid-dressing room  tan-Nursery.