Laqgha dwar in-Nutriment

Gheziez genituri,

Laqgha dwar in-Nutriment

Se ssir laqgha ghalikom il-genituri u t-tfal taghkom tal-gruppi Under 13, Under 12 u Under 11 dwar in-nutriment li ghandhom jinghataw it-tfal ta’ din l-eta’

It-tahdita se ssir minn Ms Dorianne Bonnici, persuna kwalifikata f’dan il-qasam, u se ssir nhar il-Hamis 24 ta’ Ottubru 2013 fis-5.45p.m. fis-sala z-zghira tal-Iskola. (Dhul minn Triq Vincenzo Ciappara).

 

Grazzi u narakom.

Kevin Gambin
Head coach.