Applikazzjonijiet ghall-Kowcis man-Nursery tal-Mellieha

Mellieha SC Football Nursery tilqa’ applikazzjonijijet minn kowcis kwalifikati biex jifformaw parti mill-istaff tekniku taghha ghall-istagun 2011/2012.

Kull min huwa nteressat, anke jekk ghadu se jibda l-karriera tal-Coaching, jista’ jikteb e-mail fl-indirizz:melliehascfootballnursery@gmail.com jew icempel fuq in-numru 79047706.

L-applikazzjonijiet jaghlqu fl-ahhar ta’ Settembru, 2011.

John Buttigieg
Chairman
Mellieha Sports Club Football Nursery.