Applikazzjonijiet ghall-Kowcis man-Nursery Mellieha

Activity Call for Applications
Mellieha SC Football Nursery tilqa’ applikazzjonijijet ghall-kowcis kwalifikati ghall-istagun 2012/2013.Kull min huwa nteressat, anke jekk ghadu se jibda l-karriera tal-Coaching, jista’ jikteb e-mail f’dan l-indirizz: melliehascfootballnursery@gmail.com jew icempel fuq in-numru 79047706.

L-applikazzjonijiet jaghlqu sal-ahhar ta’ Gunju, 2012.

John Buttigieg
Chairman
Mellieha Sports Club Football Nursery.