Applikazzjonijiet Staġun 2015-2016

16 Jul

Il-Mellieħa SC Football Nursery qed tilqa’ applikazzjonijiet minn tfal ta’ bejn il-ħamsa u s-sbatax-il sena sabiex jiffurmaw parti minn Nursery. Kull min huwa nteressat huwa mitlub jimla din l-applikazzjoni. Applikanti ġodda huma mitluba li jippreżentaw ċertifikat oriġinali tat-twelid, erba’ ritratti tal-passaport … Read More »

Ħatra ta’ Head Coach ġdid għall-Mellieħa Football Nursery

12 Jun

  Il-Mellieħa SC Football Nursery tħabbar li laħqet ftehim mas-sur Alex Delia sabiex dan jokkupa l-kariga ta’ Head Coach għall-istaġun 2015-2016. Hija l-mira tan-Nursery tal-Mellieħa li tkompli dejjem timxi ‘l quddiem u tibqa’ ttejjeb is-settur tekniku tagħha. Flimkien mas-sur Delia, in-Nursery … Read More »

Applikazzjonijiet għall-Kowċis man-Nursery tal-Mellieħa.

24 May

Il-Mellieħa SC Football Nursery qed tilqa’ applikazzjonijijet minn kowċis kwalifikati biex jifformaw parti mill-istaff tekniku tagħha għall-istaġun 2015/2016. Kull min huwa nteressat jista’ jimla l-formola u jibgħatha fuq e-mail john.buttigieg12@gmail.com jew melliehascfootballnursery@gmail.com. John Buttigieg Chairman Mellieħa Sports Club Football Nursery.

End of Season 2015

18 May

MELLIEHA S.C. FOOTBALL NURSERY. Attivitá tal-ahhar tal-Istagun BBQ ALL Inclusive Ghal din is-sena l-attivitá tal-ahhar tal-istagun sejra ssir gewwa id-DB San Antonio Hotel gewwa Bugibba nhar il-Gimgha 29 ta Mejju ,2015 mit-8.00 ‘l quddiem. Prezzijiet specjali ghall-okkazjoni: 2 adulti + tifel/la (6 … Read More »