Penalty Shoot Out

Pictures from the Penalty Shoot Out Season 2008/2009

[nggallery id=24 w=280 h=210 template=carousel images=7]
Activity Penalty Shoot Out
Age Groups Under 06 to Under 17
Where Mellieha Ground
When Sunday 18 March 2012
Time 08:45 to 11:45

Nota lill-genituri

Ghall waqt l-attivita’ tal-Penalty Shoot Out se jigu organizzati diversi loghbiet ta’ divertiment ghalikom il-genituri. Dawn se jkunu ikkordinati minn persuni ikkwalifikati provduti mill-Kunsill Malti Ghall-Isports. Nistednukom biex tiehdu sehem. Kull m’ghandkom taghmlu hu li tigu liebsin addattati ghal dawn il-loghbiet. Mhux se jkun hemm kompetizzjoni jew premjijiet, sempliciment loghbiet ta’ divertiment ghalikom, waqt li t-tfal taghkom ikunu qeghdin jaghtu l-penalties taghhom. Bid-donazzjoni zghira taghkom (€3.00) tkunu qeghdin tghinu lin-Nursery. Il-loghbiet jibdew fl-10.00a.m.

Ninfurmawkom ukoll li waqt il-Penalty Shoot Out wiehed se jkun jista’ jixtri ‘Chicken Wrap’, ippreparati mill-membri volontiera tan-Nursery, ghall-prezz ta’ €2.50, biex dak li jkun ma jkollux ghalfejn joqghod jinkwieta x’ se jsajjar. Napprezzaw hafna jekk sas-Sibt 17 ta’ Marzu,2012 taghmlu l-ordni billi timlew din il-parti t’isfel. Grazzi bil-quddiem.