Team Photo Session

Activity Team Photo Session
Nota lil-Genituri

Nhar is-Sibt 21 ta’ April, 2012 waqt l-attivita’ Soccer Skills Festival No 2, se jittiehed ritratt ta’ kull grupp. Dan ir-ritratt se jigi ippubblikat fil-Magazin Annwali lin-Nursery tohrog fl-ahhar tal-istagun.

Ghaldaqstant huwa importanti li dak inhar it-tifel/tifla tieghek ma jfallix.

Grazzi

Note to Parents

On Saturday 21 st April 2012, during the Soccer Skills Festival No2, each group will have the group photo taken. This group photo will later on be published in the Nursery Annual Magazine.

So it’s important that your child will not miss that training session.

Thanks