Kowcis Iddedikati u Ippreparati Tajjeb

Attivita Seminar għall-Kowċis
Fejn Kumpless Sportiv Mellieħa
Meta It-Tlieta , 19 ta’ April 2011
Ħin 18:30
Programm
18:30 Reġistrazzjoni u kafe’
19:00 Diskors ta’ Merħba 

Is-Sur John Buttigieg – Chairperson tan-Nursery

19:05 X’jistennew it-tfal u l-ġenituri tagħhom mill-kowċis 

Is-Sur Alfred Bartolo, ex Chairman tan-Nursery tal-Mellieha

19:35 Sessjoni ta’ Prattika: Coerver Coaching Skills 

Is-Sur Tony Garcia mic-Centru Tekniku Ta’ Qali

20:15 Football Injuries Prevention and Care. 

Is-Sur Antoine Vella, Advanced First Aider u First Responder Red Cross Malta.

20:15 Tmiem is-seminar u preżentazzjoni
Il-Kowċis kollha huma mistiedna jattendu. 

Dan is-seminar jiswa’ bħala taħriġ sabiex tiġedded il-liċenzja