Il-Passaport tal-Football

Kif tafu bħalissa fin-nurseries kollha għaddej proċess biex kull tifel/tifla mill-Under 7 sal-Under 12 li jattendu n-nursery ikollhom il-passaport tal-futbol. Dawk it-tfal li għad m’għandhomx dan il-passaport huma ġentilment mitluba li jkellmu lis-sur John Buttigieg. Huwa importanti li min għandu l-Passaport jara li ma jitilfux. Aktar il-quddiem se tiġu mitluba mill-kowċis sabiex tippreżentawh biex fuqu jitniżżlu xi dettalji li jikkonċernaw l-iżvilupp tat-tifel/tifla.