End of Season 2015

MELLIEHA S.C. FOOTBALL NURSERY.
Attivitá tal-ahhar tal-Istagun
BBQ ALL Inclusive

Ghal din is-sena l-attivitá tal-ahhar tal-istagun sejra ssir gewwa id-DB San Antonio Hotel gewwa Bugibba nhar il-Gimgha 29 ta Mejju ,2015 mit-8.00 ‘l quddiem.

Prezzijiet specjali ghall-okkazjoni:
2 adulti + tifel/la (6 sa 13-il sena) €45.  €10.kull tifel/la iehor/ohra
1 adult + tifel/la (6 sa 13-il sena) €45.  €10.kull tifel/la iehor/ohra
Plajers tal-Under 15 u Under 17’ €15
1 adult €22.50

Matul din l-attivitá it-tfal jinghataw tifkira tal-okkazjoni u l-hames edizzjoni tal-magazin annwali tan-nursery.

Bookings jistghu isiru sa nhar l-Erbgha 27 ta’ Mejju 2015. Wiehed jista jcempel lil  Stephen Borg (79604744) Odette Zammit (79701818) , jew Rudvic Sciberras (99403440). Bookings kmieni jkunu apprezzati..