Bidu tal-istaġun 2015-2016

2 Sep

It-Tlieta 15 ta’ Settembru 2015 Ser issir laqgħa għall-ġenituri kollha tat-tfal li jattendu l-Mellieħa SC Football Nursery fl-istaġun 2015-2016. Din il-laqgħa ser issir ġewwa s-sala tal-iskola primarja tal-Mellieħa u tibda fis-18:30. Matul din il-laqgħa tkun tista’ titħallas il-miżata ta’ € 175 jew … Read More »

Ftehim prestiġġjuż għan-Nursery tal-Mellieħa

16 Jul

Il-Mellieħa SC Football Nursery tħabbar uffiċċjalment ftehim ta’ partnership mal-Ajax Online Academy li hija l-id edukattiva tal-Ajax Academy li hija rinomata mad-dinja kollha bħala waħda mill-aqwa akkademji fid-dinja. Dan il-ftehim prestiġġjuż ser ikun qed jgħin lin-Nursery tagħna tipprovdi l-istess metodi … Read More »

Applikazzjonijiet Staġun 2015-2016

16 Jul

Il-Mellieħa SC Football Nursery qed tilqa’ applikazzjonijiet minn tfal ta’ bejn il-ħamsa u s-sbatax-il sena sabiex jiffurmaw parti minn Nursery. Kull min huwa nteressat huwa mitlub jimla din l-applikazzjoni. Applikanti ġodda huma mitluba li jippreżentaw ċertifikat oriġinali tat-twelid, erba’ ritratti tal-passaport … Read More »

Ħatra ta’ Head Coach ġdid għall-Mellieħa Football Nursery

12 Jun

  Il-Mellieħa SC Football Nursery tħabbar li laħqet ftehim mas-sur Alex Delia sabiex dan jokkupa l-kariga ta’ Head Coach għall-istaġun 2015-2016. Hija l-mira tan-Nursery tal-Mellieħa li tkompli dejjem timxi ‘l quddiem u tibqa’ ttejjeb is-settur tekniku tagħha. Flimkien mas-sur Delia, in-Nursery … Read More »