Summer Camp 2017

19 Aug

Matul is-Sajf 2017, il-Mellieħa SC Football School organizzat is-Summer Camp 2017. Matul is-Summer Camp it-tema kienet l-FA Soccer Star Challenge li toffri taħriġ speċifiku fuq it-teknika individwali tal-plejers. Saru wkoll testijiet speċifiċi sabiex jiġi assessjat it-titjib tal-parteċipanti. Matul din is-Summer … Read More »

Logo ġdid għall-Mellieħa SC Football School

19 Aug

Wara l-bidla fl-isem tal-Mellieħa SC Football School, ġie deċiż li tinbidel l-emblema tal-Iskola. Din l-emblema l-ġdida ġiet inawgurata mill-President Alfred Vella Borg nhar il-Ġimgħa 11 ta’ Awwissu 2017.

Mellieħa SC Football School

19 Aug

Matul is-snin li għaddew, il-Mellieħa SC Football Nursery ħadet diversi inizjattivi sabiex jitjieb il-livell ta’ taħriġ offrut biex b’hekk jitjieb il-livell ta’ players li eventwalment jiffurmaw parti mit-tim tal-kbar. Sabiex jirrifletti dan it-tibdil, ġie deċiż li jinbidel l-isem tal-Mellieħa SC … Read More »

Ċerman ġdid għall-Mellieħa Football Nursery

19 Aug

B’effett minn Lulju 2017, is-Sur Steve Mifsud ġie nkarigat biex imexxi l-Mellieħa SC Football Nursery minflok is-Sur John Buttigieg.  Is-Sur Mifsud kien kowċ fl-istess nursery għal ħames snin kif ukoll serva bħala rappreżentant tal-Klabb fil-Kumitat tal-Mellieħa SC Football Nursery.  In-nursery … Read More »

Tmiem l-istaġun 2016/17

19 Aug

Fl-għeluq tal-istaġun 2016/17, iċ-Ċerman tal-Mellieħa SC Football Nursery, is-Sur John Buttigieg, wera x-xewqa li jispiċċa mill-kariga li kien ilu jokkupa sa mill-2008. Is-Sur Buttigieg kien wieħed mill-pijunieri tan-Nursery fil-Mellieħa sa mill-fondazzjoni tagħha fl-1990 fejn huwa kien kowċ kif ukoll membru … Read More »